Dňa 11. októbra 2018 sa uskutoční vernisáž výstavy o sochárovi Jánovi Fadruszovi pod organizačnou taktovkou OZ Bratislavské rožky. 

Ján Fadrusz sa narodil pred 160 rokmi (v roku 1858) v Prešporku a zomrel pred 115 rokmi v Budapešti. Pri príležitosti dvojitého výročia organizuje občianske združenie exteriérovú (pop up) výstavu na nábreží Dunaja v Bratislave, a to na priestranstve oproti súsošiu štúrovcov. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 11. októbra 2018 o 16.30 hod.


Na mieste, kde sa dnes nachádza súsošie štúrovcov, stálo v rokoch 1897 – 1921 súsošie Márie Terézie, ktoré bola v začiatkoch existencie medzivojnovej Československej republiky zničené. Tridsať informačných panelov bude stáť tam, kde bola v roku 1912 osadená busta Jána Fadrusza z dielne Jána Pflieglera (po roku 1945 ju odstránili a dnes tvorí súčasť zbierok Galérie mesta Bratislavy).

 02

Busta Jána Fadrusza v Bratislave 

01

V pozadí súsošie Márie Terézie, v popredí busta Jána Fadrusza – na dobovej pohľadnici 

Koordinátorkou projektu je predsedníčka OZ Bratislavské rožky Eva Bolemant, kurátorom výstavy je spoluzakladateľ OZ Bratislavské rožky Sándor Papp ml. Texty k výstave, ktorá bude verejnosti sprístupnená dva týždne, vytvorili historici István Hornyák, Július Cmorej a Ján Vyhnánek; autorkou vizuálu výstavy je Réka Szabó

OZ BArožky