Ako prekvapenie sme dali pre vás znovu vytlačiť najkrásnejšie pohľadnice Starej tržnice. Mali sme z čoho vyberať!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

09a

09b

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P.K