tags%C3%A1gi      tags%C3%A1gi2  

 

Benefity pre majiteľa členskej karty Bratislavské rožky:

 • 50% zľava na publikácie vydaných združením,

 • 25% zľava na uverejnenú reklamu na webovej stránke www.bratislavskerozky.sk,

• prednostné právo na vychádzky a podujatia s limitovaným prístupom,

• elektronický mesačník (newsletter) s aktualitami o činnosti OZ Bratislavské rožky,

• pozvánka na každoročné  plenárne zasadnutie OZ Bratislavské rožky,

• pozvánka na odovzdávanie ocenenia Zlatý rožok

 

Výška členských príspevkov

Jednotlivec: 20 €/rok

Študenti, dôchodcovia: 10 €/rok

Organizácie: 30 €/rok

Členské môžete zaplatiť osobne v kancelárii združenia alebo prevodom cez bankový účet.

 

Členom občianskeho združenia sa môže stať jednotlivec alebo organizácia po vyplnení a zaslaní žiadosti o členstvo. Žiadosť podľa platných stanov organizácie odsúhlasia zakladajúci členovia. Členstvo v združení je ďalej podmienené zaplatením ročného členského príspevku. Po pripísaní sumy členského na účet našej organizácie Vám zašleme členskú kartu.