Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov, žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy prelomu 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

Členovia združenia si dali tiež za úlohu prezentovať a podporovať kultúrne aktivity rôznych národnosti žijúcich v Bratislave, podporovať súčasný umelecký a kultúrny život mesta, posilniť lokálpatriotizmus a šíriť dobré meno Bratislavy tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Občianske združenie je prevádzkovateľom dvojjazyčného maďarsko-slovenského internetového portálu www.pozsonyikifli.sk, www.bratislavskerozky.sk, ktorého cieľom je informovať verejnosť o spomínaných aktivitách. Tento webový portál okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho diania v Bratislave tiež podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, virtuálnych výstav, interaktívnej mapy atď. Občianske združenie Bratislavské rožky sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných a domácich projektoch, vydávaní publikácií, organizovaní výstav, workshopov, vytváraní dokumentárnych filmov, ktoré sa zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy.

 

Prevádzkovateľ webovej stránky: Občianske združenie Bratislavské rožky

ISSN: 2585-7762 

Štatutárny orgán, predsedníčka: Eva Bolemant, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

Podpredseda: Ján Vyhnánek, vyhnanek@bratislavskerozky.sk

Podpredseda:  Árpád Korpás, korpasarpad@pozsonyikifli.sk

Sídlo združenia: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava

 

Šéfredaktor, administrátor: Sándor Papp ml., pozsonyikifli@pozsonyikifli.sk 

Grafika: Réka Szabó, Zuzana Oros

Fotografie: Réka Szabó, Mihály Stifter, Andrej Trebatický

Autori:  Ágnes Mánya Benyovszky, Peter Buday, Máté Csanda, Július Cmorej, József D. Kovács, Elena Kurincová, Zuzana Godárová, Štefan Holčík,  Jakub Kuruc, Krisztián Kacsinecz, Árpád Korpás, Peter Martinko, Juraj Šedivý, István Veres

Preklady: Ildikó Gúziková, Péter Böszörményi, Jitka Rožnová

Korektori:  Annabella Csiba, Tóth Ozsvald Zsuzsa

 

Logo na stiahnutie »