K publikovaniu a kopírovaniu digitálneho obsahu webovej stránky je potrebný súhlas prevádzkovateľa. V takýchto prípadoch treba označiť zdroj Občianske združenie Bratislavské rožky alebo adresu webstránky www.bratislavskerozky.sk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.