Prevádzkovateľ webovej stránky: Občianske združenie Bratislavské rožky

Štatutárny orgán, predsedkyňa: Eva Bolemant, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

Podpredseda: Ján Vyhnánek, vyhnanek@bratislavskerozky.sk

Sídlo redakcie: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava

Šéfredaktor, administrátor: Sándor Papp ml., pozsonyikifli@pozsonyikifli.sk

Grafika, foto: Réka Szabó, szaboreka@pozsonyikifli.sk

Spolupracovníci:  Iveta Bartošovičová, Ágnes Mánya Benyovszky, Máté Csanda, Július Cmorej, Annabella Csiba, Štefan Holčík, Krisztián Kacsinecz, Peter Martinko, István Veres, Peter Buday, Zuzana Godárová

Preklady: Ildikó Gúziková, Péter Böszörményi, Jitka Rožnová