Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky 

Sídlo: Rajská 15, 811 08, Bratislava

ISSN: 2585-7762 

Štatutárny orgán, predsedníčka: Eva Bolemant, bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

Podpredseda: Ján Vyhnánek, vyhnanek@bratislavskerozky.sk

Šéfredaktor, administrátor: Sándor Papp ml., pozsonyikifli@pozsonyikifli.sk

Grafika, foto: Réka Szabó

Spolupracovníci:  Iveta Bartošovičová, Ágnes Mánya Benyovszky, Máté Csanda, Július Cmorej, Annabella Csiba, Štefan Holčík, Krisztián Kacsinecz, Peter Martinko, István Veres, Peter Buday, Zuzana Godárová

Preklady: Ildikó Gúziková, Péter Böszörményi, Jitka Rožnová