Názov vydavateľa: Občianske združenie Bratislavské rožky 

ISSN: 2585-7762

 

Štatutárny orgán, predsedníčka: Mgr. Eva Bolemant

Podpredsedovia: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Mgr. Árpás Korpás

Šéfredaktor, administrátor: Mgr. Sándor Papp ml.

 

Redakčná rada: PhDr. Jitka Rožňová, PhD, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Július Cmorej, JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Peter Martinko, Mgr. Sándor Papp ml.

 

Sídlo: Rajská 15, 3. poschodie, Bratislava

Kontakt: bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk