Podporte záchranu vzácnych dokumentov, rodinných fotoalbumov, kníh, fotografií a pohľadníc, záchranu atmosféry trojjazyčného mesta Pozsony/Pressburg/Bratislava. Cieľom OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás je pomocou webovej stránky prezentovať ochranu historických a kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám obyvateľov hlavného mesta. Ak sa Vám páči naša činnosť a chcete nám aj pomôcť v uskutočnení našich ďalších plánov, môžete nás podporiť:

Ďakujeme!


Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Adresa:  Rajská 15,  811 08 Bratislava

IČO: 42183499

Právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK 7102 0000 00002847 511657

SWIFT KÓD: SUBASKBX

tel: +421-9-03-735-513

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk