Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Adresa: Rajská 15, 3. Poschodie 811 08 Bratislava

IČO: 42183499

Právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK 7102 0000 00002847 511657

SWIFT KÓD: SUBASKBX

tel: +421-9-03-735-513

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk