Sprevádza: Korpás Árpád

Jazyk prednášky: maďarský

Vstupné: dobrovoľné

 

Prešporok zohrával pred 170 rokmi, na jar 1848 dôležitú úlohu v živote Uhorska. Zasadal tu stavovský snem, ktorý spustil tzv. zákonnú revolúciu. V tomto meste predstavil Lajos Kossuth Lajosa Batthyányho ako ministerského predsedu krajiny. V Prešporku vytvorili zodpovedný kabinet, teda vládu Uhorska, snažiaceho sa o nezávislosť.

Počas prechádzky v maďarskom jazyku navštívime najdôležitejšie miesta, ktoré sa viažu k obdobiu 1848/1849.

00