Sprevádza: Ágnes B. Mánya 

Jazyk prednášky: maďarský

Vstupné: dobrovoľné

 

Prejdeme sa popri bývalých mestských kúpeľoch a kasárňach a pozrieme si Grünebergovu továreň na kefy na Radlinského ulici (Krajinská cesta). Pred Blumentálskym kostolom zamierime na Odborárske námestie (Dobytčí trh). V blízkosti objavíme niekdajší ústav pre hluchonemých na Moskovskej ulici (Ul. Fr. Töröka) a Grünebergovu vilu a Krchnyákov dom na Sasinkovej ulici (Korona utca, Kronengasse). Po Poľnej ulici (Mező-utca, Feldgasse) zamierime ku vchodu do Medickej záhrady.

Prechádzku zakončíme pri Petőfiho soche.

manya-seta2