Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Ivor Švihran, vlastivedný sprievodca M_P_ BA po Bratislave a okolí.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné


Pozsony, Pressburg, Prešporok, Wilsonstadt, Wilson-város, Wilsonovo mesto, Prešpurk, Bratislav a Bratislava. Týchto deväť názvov stihla Bratislava niesť v krátkom, ale búrlivom období prelomu rokov 1918 a 1919.

Pokojný prešporský jún roku 1918 prerušila vzbura slovenských vojakov vo Vodných kasárňach, ktorá vyvrcholila popravou dvoch vojakov a predznamenala neočakávane rýchly spád udalostí konca vojny, keď sa dávne korunovačné a hlavné mesto Uhorska malo do jedného roka zmeniť na hlavné mesto Slovenska v rámci novovzniknutého Československa. Obyvatelia nemeckej, maďarskej aj slovenskej národnosti sa na jeseň v meste začali pripravovať na najrôznejšie scenáre vývoja od zachovania mesta v uhorskom štáte, cez jeho pričlenenie k vznikajúcemu Československu až po vytvorenie neutrálneho mestského štátu na Dunaji.

Udalosti najmä od konca decembra nabrali nezvratný smer a Prešporok sa s novým rokom 1919 stal súčasťou Československej republiky, voči ktorej panovala v meste veľká nedôvera. Dramatické obdobie vyvrcholilo vo februári 1919 tragickou streľbou do zhromaždenia, dnes známou ako Krvavá streda. Po uchopení k moci ešte malo dôjsť ku kľúčovému aktu, a to premenovaniu mesta na dnešný názov, ale aj k anexii Petržalky.

Čo sa v Bratislave dialo počas búrlivého obdobia do augusta 1919? Ako sa rokovalo o hraniciach a aký postoj malo v Bratislave k novému štátu obyvateľstvo jednotlivých národností? Ktoré udalosti dodnes traumatizujú? Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sa dozviete v celistvej podobe priebeh pričleňovania Bratislavy k Československu.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

00