Sprevádza: PhDr. Jana Oršulová

Jazyk prechádzky: slovenský

Vstupné: 3,- €, pre členov 1,5- €

Erby sa od svojho vzniku používali aj ako dekoratívny prvok, charakteristický pre konkrétneho vlastníka.

Zdobili aj architektúru, a preto nás dodnes dokážu informovať o stavebníkovi, vlastníkovi či mecénovi konkrétnej pamiatky.

V Bratislave máme zachované všetky druhy heraldických pamiatok. Viaceré sú dodnes na svojich pôvodných miestach, iné sa pri zmene vlastníka obmieňali a slúžia ako dôležitý identifikačný a datovací prameň.

Prechádzka centrom mesta upozorní na najzaujímavejšie z nich. Sprevádza dr. Oršulová, autorka knihy Heraldické pamiatky Bratislavy.

Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis. 

02a