Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Korunovačné veduty Prešporka (dnešnej Bratislavy) sú osobitným prameňom pre poznanie korunovačného ceremoniálu, jeho symboliky a významu, slávnostnej atmosféry, ako aj života a topografie vtedajšej metropoly Uhorska. Panoramatické zobrazenie množstva detailov, segmentov a sekvencií vo viacerých časových rovinách, majú čo do poslania a adresnosti neraz veľa spoločného s novodobým komiksom.

Napriek limitom výpovednej hodnoty, alebo aj nepresnostiam, predstavujú korunovačné veduty jedinečné vizuálne svedectvo toho, ako umelci a prostredníctvom ich tvorby aj vtedajší súčasníci reflektovali významné a kľúčové udalosti svojej doby. Tieto veduty možno napokon vnímať aj ako posolstvo, v rámci ktorého máme aj dnes možnosť byť svedkami osobitnej atmosféry dávnych slávnostných chvíľ metropoly na Dunaji.