Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Juraj Červenka 

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

V rakúsko-uhorskom letectve slúžilo počas prvej svetovej vojny viacero mladých mužov z Prešporka. Jedným z nich bol i nadporučík Fritz Wowy, ktorý pochádzal z vplyvnej vinohradníckej rodiny a zahynul v leteckom boji na talianskom fronte pred sto rokmi, 3. júna 1917.

Aj dnes môžeme nájsť na Cintoríne pri Kozej bráne veľkolepý hrob tohto leteckého dôstojníka. Pozývame vás na frontovú oblohu nad riekou Soča, kde rodák z nášho mesta Fritz Wowy strávil posledné mesiace svojho života...  

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.) 

57