Vážení priatelia, oznamujeme Vám, že tematická prechádzka Martinský cintorín sa z organizačných dôvodov presúva na budúci rok, 7. 7. 2018. Za porozumenie ďakujeme. 

Sprevádza: Peter Malaschitz

Jazyk prechádzky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov 1,- €

Keď koncom roku 1919 otvárali nový katolícky „Cintorín na Trnavskej ceste“, Bratislavčania sa tešili, že toto miesto posledného odpočinku pojme desiatky tisíc nebožtíkov a tým sa aspoň na 150 rokov vyrieši problém s priestorom na pochovávanie.

Prednosťou tohto cintorína, dlhé roky projektovaného architektom Franzom Hubertom, bola vtedy bujná zeleň; veď podľa dobovej tlače bol plný stromov a kríkov, čo zjemňovalo pochmúrny pocit definitívneho odlúčenia.

V tomto duchu sa niesol aj nápis nad vchodom: „Resurrectio mortuorum – fiducia christianorum“ (Vzkriesenie mŕtvych – nádej kresťanov).

Odvtedy uplynulo takmer 100 rokov, cintorín dobre a verne slúži svojmu účelu, okrem iného na ňom odpočíva mnoho významných osobností (napr. Gejza Dusík, Ernest Valko, Jozef Adamovič, Viktor Kubal, Záviš Bochniček, František Krištof Veselý, Anton Mrvečka).

Napriek tomu stále akosi uniká záujmu bratislavských sprievodcov a je v tieni jeho starších predchodcov (Ondrejský cintorín, Cintorín pri Kozej bráne).

My sme sa to rozhodli zmeniť a spolu so špecialistom na bratislavské cintoríny, Petrom Malaschitzom, Vás pozývame na prvú časť potuliek po tejto významnej bratislavskej pamiatke!

Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis. 

03