Sprevádza: István Hornyák

Vstupné: dobrovoľné

Jazyk prechádzky: maďarský

 

Meno Mateja Korvína nebýva s Prešporkom bezprostredne spájané – na rozdiel od Budína, Klužu, Cinkoty, prípadne Gemeru, ktoré sa v rozprávkach o tomto panovníkovi často objavujú. Bol jedným z mála uhorských vladárov, ktorý sa zachoval v pamäti národa ako dobrý kráľ, čo dokazuje aj množstvo poučných príbehov. To, do akej miery boli tieto príbehy pravdivé, dnes už nie je podstatné, lebo sa napriek všetkému stále tešia veľkej čitateľskej obľube. Iná je situácia v prípade historických faktov, ktoré sú oveľa dôležitejšie. Napriek tomu, že ich pozná menej ľudí, tvoria základný kameň stavby symbolizujúcej stáročné dejiny krajiny, mesta, spoločenstva. Čiže ak hovoríme o dejinách Prešporka (Bratislavy), určite nemôžeme vynechať ani osobnosť Mateja Hunyadiho. V roku 2018 si pripomíname 575. výročie jeho narodenia a 560. výročie jeho zvolenia za uhorského kráľa (stalo sa tak 24. januára 1458).

Počas svojej vlády, ktorá sa zavŕšila 6. apríla 1490 panovníkovou smrťou, preukázal Prešporku viacnásobnú pozornosť. Mesto mu môže vďačiť za Zlatú bulu, v ktorej v roku 1464 potvrdil mestu všetky privilégiá a výsady predchádzajúcich panovníkov. V roku 1465 tu založil Academiu Istropolitanu, ktorá bola v tom čase jedinou univerzitou v Uhorskom kráľovstve. Škoda, že fungovala iba do Matejovej smrti. V stredoveku boli obyvatelia Prešporka určite hrdí aj na to, že kráľ, ktorý často navštevoval hrad i mesto, im v roku 1468 udelil právo meča.

Počas tematickej prechádzky sa pokúsime oživiť spomienku na tohto významného vladára.

Tematická prechádzka je súčasťou série podujatí v rámci XXXI. Bratislavských mestských kultúrnych dní. 

02