Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hostia: doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Múzeum mesta Bratislavy spolu s ďalšími pamäťovými inštitúciami, vedeckými organizáciami a súkromnými zberateľmi spoluvytvára komplexný pamäťový portál pre dejiny Bratislavy – PamMap.sk.

Ide o unikátny projekt, ktorý prepája bežných Bratislavčanov s odborníkmi – historikmi, múzejníkmi či archivármi a pod.

Ukážeme Vám, ako si na portáli nájdete napr. dom, v ktorom bývali Vaši rodičia, alebo ako portál vyfiltruje dokumenty o zaujímavých ľuďoch či udalostiach.

V prvej časti predstaví portál jeho zakladateľ Juraj Šedivý (FiF UK) a v druhej Ján Vyhnánek (OZ Bratislavské rožky) ukáže najzaujímavejšie nálezy a historické poklady neustále narastajúcej zbierky.

00