Sprevádza: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Jazyk prechádzky: slovenský

Vstupné: 3,- €, pre členov 1,5- €

Tento rok uplynie 100 rokov od smrti Jána Nepomuka Batku, osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Bratislavy ako málokto iný.

Či už to bolo na poli hudby, divadla, knihovníctva alebo pamiatkovej ochrany, takmer všetky jeho aktivity smerovali k zveľadeniu nášho mesta.

Na prechádzke si pripomenieme miesta, kde pôsobil, jeho priateľov, úspechy i pády a ukončíme ju na Rudnayovom námestí pri veľkej Pop-Up výstave, ktorou mu chce OZ Bratislavské rožky povedať: ĎAKUJEME.

Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis. 

18