Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy 

Hosť: PhDr. Elena Mannová, CSc.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné


Dobrovoľné združenia občanov boli výsledkom silných spoločenských zmien v 19. storočí.

Prispievali ku komunálnej modernizácii a na viacerých úrovniach aj suplovali úlohy mesta (hasiči, dobročinné spolky).

Poskytovali takmer všetkým vrstvám obyvateľov možnosť účasti - aktívnej či pasívnej - na spoločenskom a kultúrnom živote Prešporka. Kasína, hospodárske a svojpomocné asociácie, slobodomurárske lóže, spevokoly, ženské spolky, športové kluby aj robotnícke vzdelávacie spolky prispievali k demokratizácii verejného života v meste.  

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.)

01