Sprevádza: lektori múzea

Jazyk prechádzky: slovenský

Vstupné: 3,- €

Pozývame Vás na organizovanú prehliadku výstavy Židovského komunitného múzea pod názvom Každá rodina má svoj príbeh a synagógy na Heydukovej ulici.

Výstava je unikátny projekt o rodinnej pamäti. V spolupráci s odborníkmi z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied tu predstavujeme dvadsať príbehov. Vypovedajú o živote pred vojnou aj o nových začiatkoch po oslobodení, o pamäti na predkov a posolstvách pre budúce generácie. Do projektu sa zapojili respondenti rôznych vekových skupín a generácií, ktorí v minulosti žili alebo žijú v Bratislave. Svedectvo predmetov doplňujú rodinné spomienky a fotografie. Výstavu sprevádza vydanie rozsiahleho slovensko-anglického výstavného katalógu.

Prechádzka sa realizuje s podporou Ars Bratislavensis. 

00