Hosť: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Promenáda, dnešné Hviezdoslavovo námestie, sa už od svojho vzniku v 18. storočí zaradila medzi najkrajšie a najfrekventovanejšie časti nášho mesta.

Či už to boli hotely, kaviarne, lavičky v príjemnom tieni stromov, pomníky, paláce a domy, v ktorých bývali známe osobnosti, obchodíky i cukrárne, to všetko zvýrazňovalo jej neopakovateľný ráz.

Pozývame Vás na virtuálnu prechádzku históriou námestia, na ktorom dodnes pulzuje život Bratislavy – Prešporka.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

 

00