Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné


Prednášateľ ako rodený Prešpurák z pavlačových domov UNITAS (medzi Račianskym a Trnavským mýtom ) sa rád podelí so svojimi osobnými zážitkami z tejto lokality.

Cieľom prednášky je oboznámiť dnešnú, ale i budúcu generáciu so životom a podmienkami pred päťdesiatimi rokmi.

Na rozdiel od historikov, ktorí objektivne mapujú reálnu minulosť, prednášateľ sa zameria na svoje subjektívne spomienky, ktoré skutočne zažil v meniacej sa spoločnosti.

Podkladom pre prednášku je vlastná publikácia „Bratislava očami rodáka z UNITASU“.

Tá vznikla ako reakcia významných autorov na jednotlivé časti Bratislavy.

Hlavne na Satinského Dunajskú ulicu, neďalekú Filanovu Poľnú ulicu a Berkovo Blumentálske blues. Touto líniou sa přibližovali k bielemu miestu, ktorým bolo Račianske mýto, ktoré volalo po spracovaní. To som považoval za svoju povinnosť.

x1