Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Mgr. Jana Laslavíková, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Vznik a vývoj Mestského divadla v Prešporku v rokoch 1886-1920 bol úzko spojený s kultúrnym a sociálnym vývojom mesta. Jeho postavenie spadá do obdobia po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní z roku 1867, keď postupne dochádzalo k posilneniu meštianskej vrstvy a jej aktívnej účasti na verejnom živote.

Mestské divadlo bolo slávnostne otvorené dňa 22. septembra 1886 a pre stálych návštevníkov pochádzajúcich najmä z radov obyvateľov hovoriacich po nemecky predstavovalo miesto dennej zábavy a dôležitej prezentácie sociálneho statusu. Divadelná budova patrila mestu, ktoré ju prenajímalo divadelným riaditeľom ponúkajúcim predstavenia v nemeckom a maďarskom jazyku. Každý riaditeľ prichádzal so svojim umeleckým súborom, v ktorom účinkovali umelci pochádzajúci z rozličných miest Rakúsko-uhorskej monarchie.

Rozmanitým repertoárom sa riaditeľ snažil osloviť čo najväčšie množstvo obyvateľov a zároveň sa usiloval o pravidelné pozývanie hostí z Viedne a Budapešti.

Tento spôsob divadelnej prevádzky zostal zachovaný až do roku 1920, kedy sa začali pravidelne konať české a neskôr slovenské predstavenia v divadle. Blízkosť viedenskej metropoly spôsobila, že v divadle vystupovali najznámejší herci a speváci tej doby a Mestské divadlo v Prešporku malo vedúce postavenie medzi mestskými divadlami v Uhorsku.

00