Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: PhDr. Peter Salner, DrSc.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Viete, v čom spočíva význam sviatkov Chanuka a Pesach a ako ich slávili Židia v starom Prešporku?

Alebo ako u nás prebiehal tradičný židovský pohreb? Špecialista na sociálnu kultúru Židov Peter Salner nám na príklade týchto troch vybraných obyčajových príležitostí priblíži, akým spôsobom ešte aj v súčasnosti prebiehajú tradičné židovské obyčaje v Bratislave.

00