Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: PhDr. Jana Švantnerová, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Dlhé roky sa v zbierkach rôznych múzeí bez väčšieho povšimnutia nachádzali obradné textilné predmety bratislavského pôvodu.

Niekto by v nich mohol vidieť iba obyčajný textil či zbierkový predmet; nie tak kurátorka judaík Židovského komunitného múzea Jana Švantnerová, ktorá v plášťoch na Tóru či opone na svätostánok so zvitkami Tóry videla celú históriu.

Jej precízny výskum ich pomohol stotožniť so slávnymi židovskými rodinami, ako boli napr. Franklovci či Pressburgerovci, ktoré sa pričinili o rozkvet židovskej obce v Prešporku.

Je to pútaváilustrácia dejín komunity, dlhé storočia tvoriacej pevnú súčasť nášho mesta.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.)

05