Sprevádza: Roman Delikát, člen OZ Bratislavské rožky

Jazyk prechádzky: slovenský

Vstupné: 3 €, pre členov 1,5 €

 

V rámci tematickej prehliadky sa pozrieme na miesta, kde vznikali najstaršie banky v našom meste, dozviete sa ako ich ovplyvnili jednotlivé historické udalosti a ktoré známe osobnosti sú s nimi spojené.