Sprevádza:  Mihály Brogyányi

Jazyk prednášky: maďarský

Vstupné: dobrovoľné

Paláce významných šľachtických rodov môžeme právom zaradiť medzi emblematické budovy historického dedičstva Bratislavy a erby na ich priečeliach dodnes pripomínajú dobu dávno minulú.

Kde bývali Csákyovci, Erdődyovci, Pálffyovci, Esterházyovci, Zichyovci či Grassalkovichovci? Kto ich navštevoval a kto tieto návštevy sprevádzal? Aký vplyv mal ich tunajší pobyt na obraz dobového Prešporka, na jeho kultúrny a spoločenský život?

Vydajte sa s nami na historickú prechádzku po korunovačnom meste uhorskej aristokracie!