Spoluorganizátor: Múzeum mesta Bratislavy

Hosť: Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

 

Večer, ktorý potvrdí, že aj historická zeleň má svoje miesto v panoptiku dejín nášho mesta.

O minulosti, prítomnosti a budúcnosti historických záhrad v Bratislave nám porozpráva krajinná architektka, autorka knihy Historické záhrady a parky Bratislavy. Jadrom prednášky sa stane vývoj starobratislavských záhrad, no úvod bude venovaný i problematike tvorby záhrad ako špecifickej oblasti projektovania.

Nuž a napokon sa nevyhneme ani úvahám o tom, čo čaká historickú zeleň v budúcnosti.