Prostredníctvom historických pohľadníc a fotografií sa spoločne vydáme na fascinujúcu prechádzku starou Bratislavou. Séria prednášok OZ Bratislavské rožky a jeho hostí.

Jazyk virtuálnych prechádzok: slovenský, maďarský.

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné


Ďalšie informácie:

Kalendár podujatí »

https://www.facebook.com/bratislavskerozky.pozsonyikifli

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Uskutočnené virtuálne prechádzky: 

27.02.2017 Pamäť mesta Bratislavy. Hosť: doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

31.01.2018 Trnavské mýto očami rodáka z Unitasu. Hosť: Prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. 

11.12.2017 Slávne návštevy Carltonu. Hosť:  Ján Vyhnánek 

28.11.2017 Pentcho. Príbeh parníka. Hosť: Jaro Rihák 

24.10.2017 Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí. Hosť: Elena Mannová

26.9.2017  Znovuobjavené dedičstvo: obradné textílie bratislavských synagóg. Hosť: dr. Jana Švantnerová.  

27.6.2017 Storočie Feiglerovcov. Hosť: Dr. Peter Buday 

30.5.2017 Letci z Prešporka vo Veľkej vojne. Hosť: Juraj Červenka 

25.4.2017 Šport v starej Bratislave. Hosť: Igor Machajdík

28.3.2017 Hudobný sprievodca po Bratislave. Hosť: Zuzana Godárová,  Ján Vyhnánek

28.2.2017 O potokoch a studničkách Bratislavy. Hosť: Ivor Švihran

31.01 2017 Kriminalita v stredovekom Prešporku. Hosť: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. 

12.12.2016 Z histórie bratislavských rožkov / fakty, mýty, legendy. Hosť: Július Cmorej

22.11.2016 Slobodomurárske lóže v Bratislave. Hosť: PhDr. Katarína Hradská, PhD.

2016.26.10 Pestovanie hrozna, výroba a zhodnocovanie vína v Prešporku v období raného novoveku. Hosť: Tózsa-Rigó Attila

2016.27.09 Hostince a hotely Bratislavy. Prednášal: Ján Vyhnánek

2016.15.09 Panenská: Prešporská esencia. Prednášal: Ján Vyhnánek

2016.25.08  „Taká bola židovská Bratislava“. Hosť: Viera Kamenická 

28.06.2016 Židovské osobnosti Bratislavy 19. a začiatku 20. storočia. Hosť: MUDr. Tomáš Stern

22.03.2016 Páter Scherz: legenda a skutočnosť. Hosť: Elena Kurincová 

23.02.2016 Vily nad hradom. Hostia: Mgr. art. Tomáš Berka a prof. Ján Bahna

26.01 2016 Kaviarne starej Bratislavy. Hosť: Peter Salner  

15.12.2015 Taká bola Karlova Ves. Hosť: Ing. Matúš Šrámek

24.11.2015 Náhrobné pamiatky a nápisy v stredovekej a ranonovovekej Bratislave: Hosť: doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.

27.10.2015 Imidž mesta Pressburg/Pozsony, Bratislava na pohľadniciach – premeny námestí a ulíc. Hosť: PhDr. Elena Kurincová 

29.09.2015 Dunaj v živote Bratislavy v bližšej i veľmi vzdialenej minulosti. Hosť: PhDr. Pavel Dvořák

23.06.2015 Bratislavská "Viedenská električka. Hosť: Peter Martinko

26.05.2015 Prešporský rodák Adolf Frankl. Hosť: prof. Thomas Frankl

14. 04.2015 Nábrežím Dunaja – od mosta k mostu. Sprevádzal: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

24.03.2015 História verejnej mestskej dopravy v Prešporku. Hosť: Ladislav Szojka

24.02.2015 Toponymia predmestí Bratislavy. Hosť: Ivor Švihran

27.01. 2015 Bratislavský umelec Alojz Rigele. Jeho život a tvorba medailí a plakie. Hosť: Ing. Július Cmorej

16.12.2014 Prešporský fotograf Karl Körper. Hosť: Ing. Július Cmorej

02.12.2014 Slávni huslisti a Bratislava – Tomka hrá husľových velikánov. Hosť: Juraj Tomka

25.11.2014 Bratislavský hrad – rezidencia uhorských kráľov. Hosť: PhDr. Štefan Holčík, CSc.

28.10.2014 Ľudovít Rajter a Slovenská filharmónia. Hosť: Mgr. Adrian Rajter

23.9.2014 Slávni bratislavskí židovskí rodáci. Hosť: MUDr. Tomáš Stern

24.6.2014 Židovskí hudobníci a Bratislava. Sprevádzal: Ján Vyhnánek

27.5.2014 Hviezdoslavovo námestíe – od východu na západ. Sprevádzal: Ján Vyhnánek

22.4.2014 Ľudovít Rajter a Bratislava. Hosť: Adrian Rajter

18.3.2014 Prešporský tanečník Rudolf Laban. Hosť: Miklós Vojtek 

18.02.2014 Mertzov Prešporok - Krajčo hrá Mertza

06.12.2013 Hviezdoslavovo námestie 1.časť. Sprevádzal: Ján Vyhnánek