V poslednom čase badáme veľký záujem o históriu nášho mesta, preto sme sa popri doterajšej činnosti rozhodli organizovať aj v minulosti obľúbené tematické vlastivedné vychádzky po Bratislave pod vedením skúsených sprievodcov.  Jazyk prechádzok: slovenský, maďarský.

Ďalšie informácie:

Kalendár podujatí »

https://www.facebook.com/bratislavskerozky.pozsonyikifli

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk


Uskutočnené prechádzky:

18.03.2018 1848/49 a Prešporok. Sprevádzal: Árpád Korpás 

01.10.2017 Synagóga a výstava Židovského komunitného múzea. Sprevádzajú: lektori múzea

08.10.2017 Po stopách Jána Fadrusza (v maďarskom jazyku). Sprevádzal: István Hornyák

23.09.2017 Josep Kaspar Mertz. Sprevádzal: Ján Vyhnánek 

26.08.2017  Horský park.  Sprevádzali: Ing. Kamil Procházka,  JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

09.09.2017 Po stopách Jána Batku. Sprevádzal: Ján Vyhnánek

10.09.2017 Belle Époque VI.. Sprevádzala: Ágnes M. Benyovszky 

12.08.2017 Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most) 

29.7.2017 Jezuitský kostol. Sprevádzal: doc. Andrej Filipek 

01.07.2017  Mikulášsky cintorín. Sprevádzal: Peter Malaschitz

18.06.2017 Ondrejský cintorín. Sprevádzal: Árpád Korpás

10.6.2017 Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom 

31. 05.2017 Reduta. Sprevádzal: Juraj Adamuščin a Ján Vyhnánek 

20.5.2017 Kaplnka sv. Jakuba. Sprevádzal: Branislav Lesák.  

14.05.2017 Belle Époque V.. Sprevádzala: Ágnes M. Benyovszky 

09.04. 2017 Bratislava a protestantizmus ( vmaďarsko jazyku). Sprevádzal: Árpád Korpás

01.10.2017 Széchenyi a Prešporok (v maďarskom jazyku). Sprevádzal: Árpád Korpás

10.09.2016 Hudobné historky zo starej Bratislavy III. Sprevádzal: Ján Vyhnánek 

20.08.2016 Horský park.  Sprevádzali: Ing. Kamil Procházka,  JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

16.7.2016 Mikulášsky cintorín. Sprevádzal: Peter Malaschitz

09. 07.2016  K štyrom bratislavským palácom Pálffyovcov. Sprevádzal: Pavel Šimove 

26.06.2016 Primaciálny palác v Bratislave. Sprevádzal: István Hornyák

18.06.2016 Hlavná železničná stanica a Múzeum dopravy. Sprevádzal: Ing. Ernest Huska

29.05.2016 Belle Époque IV – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov. Sprevádzala: Ágnes Mánya Benyovszky

28.05.2016 Bratislavou medzi dvoma svetovými vojnami: Sprevádzal: Mgr. Peter Szalay, Phd.

21.05.2016 Kaverna na Kamzíku. Sprevádzal: Jakub Kuruc

07.05.2016 Slavín známy-neznámy. Sprevádzal: Boris Šramko

30.04.2016 Bratislava ako téma v denníku Új Szó (1948 – 1989). Sprevádzal: Korpás Árpád 

23.04.2016 Po stopách multikulturalizmu Bratislavy. Sprevádzali: Árpád Korpás, Ivor švihran

03.04.2016  Belle Époque III. (v maďarskom jazyku). Sprevádzala: Ágnes Mánya Benyovszky

26.11.2015 Bratislavské krematórium. Sprevádzal: Mgr. Peter Szalay, PhD.

08.10. 2015  Slovenský rozhlas. Sprevádzal: Ing. arch. Štefan Bekeš, Ing. arch. Veronika Kozáková, Mgr. Peter Szalay, PhD.

03.10.2015 Belle Époque II. (v maďarskom jazyku). Sprevádzala: Ágnes Mánya Benyovszky

27.09.2015 Hraničné kamene starého Prešporka IV: zachované hraničné znaky Kačína a blízkeho okolia.

Sprevádzal: doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

20.09.2015 Panenská – Konventná – Kozia: prešporská esencia. Sprevádzal: Ján Vyhnánek 

10.09.2015 Od Andersena po Tinku... (v maďarskom jazyku). Sprevádzal: Máté Csanda

22.08.2015 Kostol a kláštor sv. Alžbety. Sprevádzala: PhDr. Eva Trúchla

15.08.2015 Horský park. Sprevádzali: Ing. Kamil Procházka,  JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

11.07.2015 Bratislavská Kalvária. Sprevádzal: Mgr. Pavel Šimove

28.06.2015 Synagóga a výstava Židovského komunitného múzea pod názvom „Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky“. Sprevádzal: Dr. phil. Maroš Borský

14.06.2015 Petőfi a Prešporok (v slovenskom jazykyu). Sprevádzal: Árpád Korpás

13.06.2015 Petőfi a Prešporok (v maďarskom jazyku). Sprevádzal: Árpád Korpás

11.06.2015  Klariský kláštor a univerzitná knižnica. Sprevádzala: PhDr. Klára Mészárosová 

16.05.2015 Kostol klarisiek. Sprevádzala:  PhDr. Eva Trúchla

01.05.2015 Kapitulská ulica. Sprevádzali: Zuzana Godárová, Ildikó Burajová

02.05.2015 Bratislava a Maďari v období prvej ČSR (v maďarskom jazyku). Sprevádzal: Árpád Korpás

26.4.2015 Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie. Sprevádzala: Ing. Vierka Jančušková

04.18.2015 Belle Epoque I. (v maďarskom jazyku). Sprevádzala: Ágnes Mánya Benyovszky 

22.11.2014 (Slávne) ženy v Bratislave – tematická prechádzka (Jazyk prechádzky maďarský). Sprevádzala: Julianna Gaál

16.11.2014 Kostol Navštívenia Panny Márie (Kostol Milosrdných bratov). Sprevádzala: PhDr. Eva Trúchla

18.10.2014 Bratislava v tvorbe básnikov (Jazyk prechádzky maďarský). Sprevádzla: Mgr. Árpád Korpás

11.10.2014 Zimný prístav (registrácia). Sprevádzal: kapitán Juraj Bohunský

27.9.2014 Hraničné kamene lamačskej hranice starej Bratislavy a záhonové kamene lesnej časti Pri buku.

Sprevádzal: doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

7.9.2014 Židovský ortodoxný cintorín. Sprevádzali: Dr. phil. Maroš Borský, Peter Salner, PhDr., DrSc.

23.8.2014 Cintorín pri Kozej bráne – 2. časť. Sprevádza: Ing. Viera Jančušková

27.7.2014 Synagóga a Židovské komunitné múzeum. Sprevádzali: odborný lektor Židovskej náboženskej obce

12.7.2014 Hudobné historky zo starej Bratislavy – 2. časť. Sprevádzali: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

22.6.2014 Mauzóleum Chatama Sofera. Sprevádzal: odborný lektor Židovskej náboženskej obce

15.6.2014 Dóm sv. Martina – 2. časť. (Týždeň maďarskej kultúry ). Sprevádzal: J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

8.6.2014 Cintorín pri Kozej bráne – 1. časť (Víkend otvorených parkov a záhrad 2014). Sprevádzala: Ing. Viera Jančušková

10.5.2014 Hraničné kamene hornej časti Vydrickej doliny a jej okolia. Sprevádzal: doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

27.04.2014 Kapucínsky kostol sv. Štefana, Sprevádzal: Zsolt Lehel

29.3.2014 Evanjelické kostoly na Panenskej ulici, Sprevádzala: Ing. Viera Jančušková

23.11.2013 Dóm sv. Martina. Sprevádzal: J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

24.10.2013 Modrý kostolík. Sprevádzala: Katarína Gašparová.

19.10.2013 Hraničné kamene starého Prešporka v Horskom parku a v jeho okolí. Sprevádzal: doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

12.10.2013 Františkánsky kostol Zvestovania Pána. Sprevádzal: páter Juraj Andrej Mihály OFM.

5.10.2013 Ondrejský cintorín – 2. časť. Sprevádzala: Ing. Viera Jančušková.

21.9.2013 Z Grösslingovej na Dunajskú a späť. Sprevádzala: PhDr. Eva Trúchla.

7.9.2013 Zo Šafárikovho na Štúrovo námestie. Sprevádzala: Mgr. Magdaléna Rakytiaková.

31.8.2013 Hurá do školy! Sprevádzala: Katarína Gašparová.

17.8.2013 Ondrejský cintorín – 1. časť. Sprevádzala: Ing. Viera Jančušková.

3.8.2013 Hudobné historky zo starej Bratislavy. Sprevádzal: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.

20.7.2013 Legendy a báje. Sprevádzala: Katarína Gašparová.

6.7.2013 Bratislavské korunovácie. Sprevádzala: Mgr. Magdaléna Rakytiaková.

15.6.2013 Hudobná Bratislava. Sprevádzala: Ing. Zuzana Godárová.

26.5.2013 Slávni bratislavskí rodáci. Sprevádzal: JUDr. Ján Vyhnánek, PhD.