Pravidlá členstva

Členom občianskeho združenia sa môže stať jednotlivec alebo organizácia po vyplnení a zaslaní žiadosti o členstvo. Žiadosť podľa platných stanov organizácie odsúhlasia zakladajúci členovia. Členstvo v združení je ďalej podmienené zaplatením ročného členského príspevku. Po pripísaní sumy členského na účet našej organizácie Vám zašleme členskú kartu.

 

tags%C3%A1gi    tags%C3%A1gi2


Výška členských príspevkov

Jednotlivec: 20 €/rok

Študenti, dôchodcovia: 10 €/rok

Organizácie: 30 €/rok

Členské môžete zaplatiť osobne v kancelárii združenia alebo prevodom cez bankový účet.

 

Organizácia: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Kancelária: Rajská 15, 3. poschodie, 811 08 Bratislava

Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK 71 02 0000 00002847 511657

SWIFT KÓD: SUBASKBX

Poznámka: Do poznámky napíšte „Členské/Meno/Názov organizácie (pre ľahšiu identifikáciu).

 tel: +421-9-03-73-55-13

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk

 

Dobrovoľníctvo

Plánujeme, vymýšľame, organizujeme, skúmame, píšeme, fotíme, redigujeme, digitalizujeme, prekladáme, opravujeme, systematizujeme, programujeme

Staňte sa aj Vy dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou nášho občianskeho združenia! »

 

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o členstvo