2%20szazalek%20skvegelges

Podporte záchranu vzácnych dokumentov, rodinných fotoalbumov, kníh, fotografií a pohľadníc, záchranu atmosféry trojjazyčného mesta Pozsony/Pressburg/Prešprok.

Cieľom OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás je pomocou webovej stránky prezentovať ochranu historických a kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám obyvateľov hlavného mesta.

Podporte Občianske združenie Bratislavské rožky 2% z Vašich daní, aby mohlo pokračovať vo svojej činnosti, prípadne ju rozšíriť. Ďakujeme!

Názov organizácie: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY - POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Adresa: Rajská 15, 3. poschodie, 811 08 Bratislava

IČO: 42183499

Právna forma: občianske združenie

Číslo účtu: 2847511657/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK 7102 0000 00002847 511657

SWIFT KÓD: SUBASKBX

tel: +421-9-03-735-513

bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk